สมาชิกและผู้บริโภคที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง สามารถสั่งซื้อสินค้าและขอข้อแนะนำทางธุรกิจได้จากศูนย์กระจายสินค้า โดยคะแนนจะเข้าระบบทันทีที่เจ้าของ SoftStock ทำการโอนแล้วเสร็จ ซึ่งผู้โอนจะได้รับแต้มท่องเที่ยวและแต้มชิงรางวัลรถยนต์ ในอัตรา 100 แต้ม ต่อ 1 PV

SoftStock เป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจ ที่จะทำให้เกิดความคล่องตัวทั้งในการขยายองค์กรและการให้ข้อมูลสินค้า . . เมื่อ SoftStock กระจายตัวครอบคลุมทั่วประเทศ ความสามารถขององค์กรธุรกิจโดยรวมทั้งระบบสูงขึ้นจนถึงขั้น Economy of Speed