เคเน็ทเป็นเครื่องมือแนวใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ได้ทันกับเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตการทำงานเพื่อสร้างอิสระภาพทางการเงิน
คุณนรินทร์ คงมีลาภ
Warehouse Supervisor