รายงานนี้อยู่ในกลุ่ม Advanced Business Tool
ท่านต้องผ่านการทำ EASY-3 และ Call Report ก่อน จึงจะมีพื้นฐานที่จะเข้าใจรายงานตัวนี้ได้
และต้องมีคะแนนส่วนตัวสะสมอย่างน้อย 400PV จึงจะมีสิทธิ์ใช้เครื่องมือตัวนี้

ขณะนี้ท่านมีคะแนนส่วนตัวสะสม 0PV